Oświadczenie

 

 

Oświadczenie

 

      Krajowa Izba Kosmetologii, informuje że jest jedynym w Polsce zarejestrowanym stowarzyszeniem zrzeszającym Kosmetologów. Warunkiem przynależności do Krajowej Izby Kosmetologii jest przesłanie dokumentów rejestracyjnych; w tym kopii dyplomu ukończenia studiów na kierunku Kosmetologia lub w przypadku studentów kierunku – zaświadczenie o realizacji toku studiów. Działalność i aktywności związane z realizacją statutu Krajowej Izby Kosmetologii są realizowane ze środków pochodzących od członków stowarzyszenia (opłata członkowska) a jej członkowie i zarząd nie pobierają wynagrodzenia za funkcje pełnione w stowarzyszeniu.

       Celem Krajowej Izby Kosmetologii jest usankcjonowanie norm prawnych w sprawie zawodu Kosmetologa, regulacje wewnętrzne w środowisku Kosmetologów oraz dbałość  o budowanie wizerunku zawodowego jako kompetentnego, doświadczonego i odpowiedzialnego specjalisty.

      Izba posiada prawo do reprezentowania swoich członków i jest jedyną jednostką reprezentującą interesy Kosmetologów.

       Wszelkie informacje dyskredytujące działalność stowarzyszenia, jej członków lub zarządu będą rozstrzygane na drodze prawnej.

 

                                                                  Z poważaniem,

                                                                  Zarząd Krajowej Izby Kosmetologii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *