Szanowne Koleżanki,
przed nami dużo zintensyfikowanych działań, mających na celu budowanie wizerunku Kosmetologa oraz budzenie w społeczeństwie świadomości naszego zawodu. Na zmiany zanosiło się od dawna i przewidując to, w maju 2016 założyliśmy Krajową Izbę Kosmetologii. Jest to jedyna organizacja zrzeszająca WYŁĄCZNIE KOSMETOLOGÓW.
 
     W tym miejscu należy powiedzieć kto jest Kosmetologiem: są to osoby, które ukończyły studia na kierunku Kosmetologia I stopnia uzyskując tytuł Licencjata Kosmetologii oraz II stopnia dający tytuł Magistra Kosmetologii na Wyższej Uczelni w Polsce.
 
    W ostatnim czasie nasze środowisko doświadcza bardzo przykrych pomówień związanych z naszymi kompetencjami. Pewna część środowiska lekarskiego ,próbuje umniejszać oraz ograniczać prowadzone przez nas działalności w zakresie upiększania oraz profilaktyki starzenia się skóry. W związku z powyższym faktem , nie możemy nastawiać się negatywnie do całego środowiska lekarskiego. Nie odpowiadajcie w sposób agresywny na nie rzetelne informacje czy różnego typu insynuacje, to daje naszym oponentom kolejne argumenty
i podstawy do dalszych bezpodstawnych dyskusji. Prosimy tylko o zgłaszanie takich sytuacji do KIK na stronach zamkniętych np. na tej Grupie.

       My nie widzimy konfliktu ,tym bardziej nikogo nie będziemy obrażać. Kierujemy się w swoim zawodzie kodeksem etyki Kosmetologa. Dlatego musimy skupić się na najważniejszych celach jakie sobie stawiamy:

1. Stworzenia norm prawnych dla naszego zawodu
2. Uzyskanie własnego PKD
3. Uświadamiania kim jest Kosmetolog, jaki ma zakres wiedzy oraz kompetencji.
4. Nie deprecjonujmy techników usług kosmetycznych, ich usługi są również niezwykle potrzebne, ale starajmy się zachęcać ich do podejmowania dalszej nauki na Studiach Wyższych.
 
     Aby te wszystkie cele zrealizować musimy się zjednoczyć, działać wspólnie według jednolitego planu.
 
      Niezwykle istotną sprawą jest zbieranie Bazy Danych: maili, adresów i nazwisk Kosmetologów -w ten sposób będziemy mogli docierać do naszych koleżanek i powiększać grono Krajowej Izby Kosmetologii. Drugą niezwykle istotną sprawą jest zebranie jak największej grupy Kosmetologów, którzy są właścicielami gabinetów. Pozwoliłoby to na stworzenie Izby Gospodarczej, która jako kolejny podmiot prawny mogłaby stać się lobbystą w naszych sprawach.
 
       W tych ostatnich sprawach może nam pomóc każda z Was, niezależnie czy należy do KIK czy nie. Możemy osiągnąć nasz cel tylko wtedy, kiedy stworzymy mocną , wspierającą się we wzajemnych rozmowach oraz planach silną grupę zawodową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *