Komisja ds. wprowadzenia zawodu kosmetologa do wykazu zawodów medycznych i podziału kompetencji zawodowych

 

Komisja ds. etyki

Komisja ds. Certyfikowania Bezpiecznych Gabinetów

Komisja ds. Certyfikowania
Bezpiecznych Kosmetyków

Komisja ds. nadawania tytułu
Honorowego Członka KIK

Komisja ds. współpracy
z firmami kosmetycznymi

Komisja ds. Szkoleń dla Kosmetologów

Komisja ds. Konferencji i Targów

Komisja ds. kontaktów z mediami