Szanowne Koleżanki,
przed nami dużo zintensyfikowanych działań, mających na celu budowanie wizerunku Kosmetologa oraz budzenie w społeczeństwie świadomości naszego zawodu. Na zmiany zanosiło się od dawna i przewidując to, w maju 2016 założyliśmy Krajową Izbę Kosmetologii. Jest to jedyna organizacja zrzeszająca WYŁĄCZNIE KOSMETOLOGÓW.
 
     W tym miejscu należy powiedzieć kto jest Kosmetologiem: są to osoby, które ukończyły studia na kierunku Kosmetologia I stopnia uzyskując tytuł Licencjata Kosmetologii oraz II stopnia dający tytuł Magistra Kosmetologii na Wyższej Uczelni w Polsce.
 
    W ostatnim czasie nasze środowisko doświadcza bardzo przykrych pomówień związanych z naszymi kompetencjami. Pewna część środowiska lekarskiego ,próbuje umniejszać oraz ograniczać prowadzone przez nas działalności w zakresie upiększania oraz profilaktyki starzenia się skóry. W związku z powyższym faktem , nie możemy nastawiać się negatywnie do całego środowiska lekarskiego. Nie odpowiadajcie w sposób agresywny na nie rzetelne informacje czy różnego typu insynuacje, to daje naszym oponentom kolejne argumenty
i podstawy do dalszych bezpodstawnych dyskusji. Prosimy tylko o zgłaszanie takich sytuacji do KIK na stronach zamkniętych np. na tej Grupie.

       My nie widzimy konfliktu ,tym bardziej nikogo nie będziemy obrażać. Kierujemy się w swoim zawodzie kodeksem etyki Kosmetologa. Dlatego musimy skupić się na najważniejszych celach jakie sobie stawiamy:

1. Stworzenia norm prawnych dla naszego zawodu
2. Uzyskanie własnego PKD
3. Uświadamiania kim jest Kosmetolog, jaki ma zakres wiedzy oraz kompetencji.
4. Nie deprecjonujmy techników usług kosmetycznych, ich usługi są również niezwykle potrzebne, ale starajmy się zachęcać ich do podejmowania dalszej nauki na Studiach Wyższych.
 
     Aby te wszystkie cele zrealizować musimy się zjednoczyć, działać wspólnie według jednolitego planu.
 
      Niezwykle istotną sprawą jest zbieranie Bazy Danych: maili, adresów i nazwisk Kosmetologów -w ten sposób będziemy mogli docierać do naszych koleżanek i powiększać grono Krajowej Izby Kosmetologii. Drugą niezwykle istotną sprawą jest zebranie jak największej grupy Kosmetologów, którzy są właścicielami gabinetów. Pozwoliłoby to na stworzenie Izby Gospodarczej, która jako kolejny podmiot prawny mogłaby stać się lobbystą w naszych sprawach.
 
       W tych ostatnich sprawach może nam pomóc każda z Was, niezależnie czy należy do KIK czy nie. Możemy osiągnąć nasz cel tylko wtedy, kiedy stworzymy mocną , wspierającą się we wzajemnych rozmowach oraz planach silną grupę zawodową.

Oświadczenie Krajowej Izby Kosmetologii ws opinii prof. Jerzego Strużyny

Dotyczy przekraczania kompetencji zawodowych kosmetologów. (posiedzenie Komisji Zdrowia z dn. 05.03.2018r.)
 
 
W odniesieniu do wypowiedzi Pana prof. Jerzego Strużyny przed Komisją Zdrowia- cytowaną i wielokrotnie udostępnianą publicznie, zauważamy poważne nieścisłości mające charakter pomówień. Mało precyzyjne sformułowania, używane przez prof. Strużynę wprowadzają w błąd opinię publiczną oskarżając kosmetologów o szereg powikłań spowodowanych wykonywaniem zabiegów, tym samym naruszając dobre imię tej grupy zawodowej. Pragniemy zauważyć, że nazywanie Kosmetologa( kod zawodu 229903 -specjalista ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany, grupa 2 – specjaliści), mianem Kosmetyczki( kod zawodu 514202, grupa 5 -pracownicy usług i sprzedawcy) jest zabiegiem umniejszającym znaczenie naszego zawodu; w tym wiedzy i kompetencji osiągniętych w toku studiów wyższych. Rozpowszechnianie nieprawdziwych i niejasnych informacji na temat: przekraczania kompetencji( w tym brak zróżnicowania pomiędzy kosmetologiem a kosmetyczką), powikłań po zabiegowych a także stosowania preparatów medycznych gorszej jakości lub niewiadomego pochodzenia, nosi znamiona pomówienia.
 
Celem pracy kosmetologa jest opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia, utrzymanie młodego wyglądu. W swojej praktyce zawodowej kosmetolog spotyka się z problemami skórnymi osób zdrowych jak i chorych.
 
Głównym źródłem motywacji do wykonywania zabiegów estetycznych są procesy starzenia i niezadowolenie wynikające z wyglądu(np. asymetrie). Proces starzenia jest stanem fizjologicznym- naturalnym, nie jest chorobą. W związku z tym, lekarz wykonując zabieg estetyczny nie LECZY a upiększa bądź poprawia urodę wkraczając tym samym w kompetencje kosmetologa( załącznik „Charakterystyka zawodu Kosmetolog”). Ponadto, osoba zakwalifikowana do wykonania zabiegu estetycznego musi być zdrowa a cel zabiegu to usunięcie lub zapobieganie defektom estetycznym a nie LECZENIE.
Prosimy o sprostowanie informacji.
 
Z poważaniem, Zarząd Stowarzyszenia Krajowa Izba Kosmetologii

Oświadczenie

 

 

Oświadczenie

 

      Krajowa Izba Kosmetologii, informuje że jest jedynym w Polsce zarejestrowanym stowarzyszeniem zrzeszającym Kosmetologów. Warunkiem przynależności do Krajowej Izby Kosmetologii jest przesłanie dokumentów rejestracyjnych; w tym kopii dyplomu ukończenia studiów na kierunku Kosmetologia lub w przypadku studentów kierunku – zaświadczenie o realizacji toku studiów. Działalność i aktywności związane z realizacją statutu Krajowej Izby Kosmetologii są realizowane ze środków pochodzących od członków stowarzyszenia (opłata członkowska) a jej członkowie i zarząd nie pobierają wynagrodzenia za funkcje pełnione w stowarzyszeniu.

       Celem Krajowej Izby Kosmetologii jest usankcjonowanie norm prawnych w sprawie zawodu Kosmetologa, regulacje wewnętrzne w środowisku Kosmetologów oraz dbałość  o budowanie wizerunku zawodowego jako kompetentnego, doświadczonego i odpowiedzialnego specjalisty.

      Izba posiada prawo do reprezentowania swoich członków i jest jedyną jednostką reprezentującą interesy Kosmetologów.

       Wszelkie informacje dyskredytujące działalność stowarzyszenia, jej członków lub zarządu będą rozstrzygane na drodze prawnej.

 

                                                                  Z poważaniem,

                                                                  Zarząd Krajowej Izby Kosmetologii

Właśnie mija 20 lat od kiedy powstały w Polsce jedyne w Europie studia wyższe z zakresu Kosmetologii. Dlaczego o tym postanowiłam napisać? Bo pisząc pierwsze programy dla Kierunki Kosmetologia na Akademii Medycznej w Łodzi miałam pewne marzenia. Myślałam, że po 2-3 latach powstanie organizacja zrzeszająca Kosmetologów, że będziemy silną grupą zawodową, która wspiera się, że powstaną przepisy określające nasze kompetencje, że nikt nie będzie o Kosmetologach mówiła per „kosmetyczki”.
Ale żeby to wszystko zaistniało to potrzebne są nie tylko marzenia ale przede wszystkim wspólna praca- „popychanie naszego wózeczka” w jednym, określonym kierunku. A co mamy po 20 latach? Nic, a nawet mniej. Środowisko Kosmetologów jest podzielone, część Koleżanek usiłuje coś działać, część czeka aż ktoś coś zrobi to wtedy może się przyłączą, a część popiera lekarzy którzy dążą do zepchnięcia nas do poziomu kosmetyczek….
Nie zauważyłam aby któraś z Koleżanek protestowała gdy tytuł kosmetologa przypisują sobie panie po kilkumiesięcznych kursach kosmetycznych, po kursach zdobienia paznokci czy klejenia rzęs. Nie protestujecie kiedy absolwentki 2 letnich szkół policealnych piszą na forach internetowych że maja większą wiedzę niż Kosmetolodzy po studiach. Zgodzę się z tym że Pani która ma kilkanaście lat stażu w zawodzie może być od początkującego Kosmetologa bardziej doświadczona i ma większe umiejętności manualne. Ale każda z Was po 2-3 latach jest w stanie dorównać i przewyższyć te umiejętności, bo studia dają Wam wiedzę i uczą myślenia i kojarzenia tego co nauczyłyście się na Uczelni z tym co widzicie w praktyce.
Dlaczego w takim razie godzicie się na to aby pani po studiach z filologii, ekonomii czy innych kompletnie nie związanych z kosmetologią i po kursie kosmetycznym nazywała się Kosmetologiem? Czy tak mało cenicie wysiłek który włożyłyście przez 5 lat trudnych, interdyscyplinarnych studiów? Wasz czas, niemałe pieniądze, stres przed egzaminami- czy to można porównać do wiedzy którą „zdobywa się” na takim kilkutygodniowym kursie?
Od kilku lat coraz głośniej protestują przeciwko naszemu zawodowi i naszym kompetencjom lekarze. Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę z tego jak silne i wielkie jest to środowisko. Jak dużymi środkami finansowymi dysponują, a walczą nie o dobro i leczenie chorych. Walczą o odebranie nam prawa do wykonywania zabiegów, których praktycznie uczycie się przez 4-5 lat. Setki godzin w pracowniach, setki godzin na praktykach zewnętrznych, na stażach a pozwalacie się traktować jak panie po kursach zdobienia paznokci.
Czasami podnoszę się nieliczne głosy” oburzenia:
„Mam ukończone kursy , mam dyplomy to nic nie mogą mi zrobić, nie mogą zabronić mi wykonywania tych zabiegów”
„Zawsze robiłam tego typu zabiegi to nawet jak wprowadzą jakieś przepisy to i tak po cichu będę je wykonywała”.
Itp.
Ale niewiele z Was Drogie Koleżanki zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli wejdą takie przepisy to żaden dyplom za który zapłaciłyście niemałe pieniądze, żadne robionie „po cichu” zabiegi nie wchodzą w grę. Bo wtedy będziecie popełniały PRZESTEPSTWO. Wystarczy jedna „podesłana” do Was klientka i następnego dnia macie sprawę w prokuraturze. Jeśli przepisy o które walczą lekarze wejdą w życie to nie wykupicie Ubezpieczenia OC, które będzie Was chronić przed odpowiedzialnością. A klientki staja się coraz bardziej roszczeniowe…..
Po co o tym wszystkim piszę ? Bo tylko wtedy kiedy WYŁACZNIE Kosmetolodzy będą walczyć o swoje prawa, o prestiż zawodu, podział kompetencji jesteśmy w stanie coś wywalczyć. Nie ma drugiego stowarzyszenia zrzeszającego wyłącznie kosmetologów poza Krajową Izbą Kosmetologii. Zaczęły się pojawiać „stowarzyszenia” zakładane przez osoby absolutnie nie mające nic wspólnego z Kosmetologią, gdzie na okrasę znajdziecie kilku lekarzy, kilku stomatologów i na koniec kilku kosmetologów, którym nie udało się w KIK rządzić. Takie „stowarzyszenia” powstają między innymi pod dyktando lekarzy, którzy nie chcą dopuścić do tego abyśmy się zjednoczyły, abyśmy same o sobie decydowały.
Przemyślcie Koleżanki te kilka moich uwag i zastanówcie się czy chcecie coś zmienić, czy wasze studia, ambicie, pieniądze które wydałyście na kształcenie i te kilka lat które na to wszystko poświęciłyście mogą być wyrzucone do przysłowiowego kosza?
Jeśli stwierdzicie, że nie godzicie się na to to zapraszamy na nasze spotkanie. Najbliższe odbędzie się w niedzielę 18 lutego w Warszawie, Aleja Wilanowska 206/14 , godzina 11.
Osoby które zechcą przyjechać prosimy o zabranie ze sobą skanu dyplomu ukończenia studiów z zakresu Kosmetologii
Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu Krajowej Izby Kosmetologii. Marzena Glinka

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w gabinecie kosmetologicznym i kosmetycznym

Szanowne Panie Kosmetyczki i Kosmetolodzy.

Dbałość o bezpieczeństwo klientów to najważniejszy priorytet w pracy kosmetologa. Aby pomóc Państwu w stałym podnoszeniu kwalifikacja, które odróżnią Wasz gabinet od wielu innych proponujemy jako jedyni w Polsce szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w gabinecie kosmetologicznym i kosmetycznym z zastosowaniem najnowszych procedur ratowniczych. Szkolenie obejmuje: – umiejętność oceny stanu pacjenta nieprzytomnego, -resuscytacje na profesjonalnych fantomach, -umiejętność udzielania pierwszej pomocy, – pomiar poziomu cukru, – umiejętność użycia urządzenia ADE Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat z odbytego szkolenia wystawiony przez lekarza i uprawnionego ratownika medycznego. Przygotujemy dla uczestników kursu ofertę zakupu wygodnego w użyciu ciśnieniomierza, stetoskopu, apteczki ratowniczej i urządzenia do pomiaru poziomu cukru. Szkolenie to powinien ukończyć każdy kto wykonuje peelingi medyczne, mezoterapię, karboksyterapię i zabiegi z zakresu kosmetologii estetycznej. Jest ono również ważnym elementem w przypadku starania się o Certyfikat Bezpiecznego Gabinetu.

Koszt szkolenia to 350 zł Termin szkolenia 12 maja godz.10 , Warszawa.

Zgłoszenia do 10 maja

tel. 501033379 lub marzenaglinka@op.pl

Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Kosmetologii

Szanowne Koleżanki i Koledzy Kosmetolodzy.

W dniu 20 maja 2017 roku o godzinie 12 00 w Warszawie na terenie Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka przy ulicy Kasprzaka 19/21 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Kosmetologii. Drugi termin Walnego Zgromadzenia ustala się na godz. 12.30 tego samego dnia.

Porządek obrad:

1. Przywitanie i otwarcie Walnego Zebrania.

2. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania, wybór przewodniczącego Walnego Zebrania, protokolanta, komisji uchwał i wniosków, komisji mandatowo-skrutacyjnej.

3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Krajowej Izby Kosmetologii za 2016 rok.

4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

5. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

6. Wybór Sekretarza Zarządu.

7. Dyskusja nad uchwałą programową (ustalenie składki członkowskiej, ustalenie kierunków działań Krajowej Izby Kosmetologii).

8. Podjęcie uchwały programowej.

9. Przyjęcie zgłoszeń członków krajowej Izby Kosmetologii do pracy w Komisjach.

10. Zakończenie Walnego Zebrania. Łączę wyrazy szacunku.

W imieniu Zarządu Krajowej Izby Kosmetologii.

Przewodnicząca dr n. med. Marzena Glinka.